ASZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza a szolgáltató(k) (a továbbiakban: Szolgáltató(k)) által üzemeltetett weboldal(ak),(mely a https://vittingermeetup.hu oldalon található meg) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szerződés minden pontját, mivel rendelésének leadása előtt Ön úgy nyilatkozik, hogy megismerte jelen ÁSZF tartalmát és elfogadja azt. Amennyiben jelen szerződés tartalmát nem tekinti kötelező érvényűnek, úgy kérem, ne vegye igénybe az oldal szolgáltatásait.
Jelen szerződés elektronikus formában kerül megkötésre, nem iktatjuk azt, nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés nyelve a magyar. Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Szolgáltató adatai:

Vittinger László EV. 
Nyilvántartási szám: 50878088 
Adószám: 67869257-2-33 
Székhely: 2440 Százhalombatta, Tóth László u. 6. 

Kapcsolattartási adatok:

Vittinger László
e-mail: vittinger@ertekesits.hu 
telefon: +36 70 427 6900

Tárhely-szolgáltató adatai:
Tárhely szolgáltató: Webnode AG.

1. Általános rendelkezések:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre és a szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény

(Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

Jelen ÁSZF 2016. október 01. napjától visszavonásig, ill. módosításig érvényes. Amennyiben módosítjuk ÁSZF-ünket, úgy azt minden esetben figyelemfelhívással együtt közzé tesszük a weboldal felületén.

A https://vittingermeetup.hu oldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, annak bármilyen formában történő felhasználása, feldolgozása, értékesítése, terjesztése engedélyköteles.

2. Adatkezelési szabályok:
Adatkezelési tájékoztatónk letölthető az alábbi linkről.
Adatvédelmi nyilvántartási számunk: NAIH-106747/2016.

Tájékoztatjuk, hogy az Ektv. 13/A. §. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés létrehozása, a díjak számlázása és a szolgáltatás nyújtása körében jogosultak vagyunk a szolgáltatás igénybevételéhez technikailag elengedhetetlenül szükséges természetes személyazonosító adatait (pl. az Ön nevét), lakcímét és egyéb személyes adatait (pl. e-mail címét, számlázási címét) kezelni. A fenti adatokat töröljük, amennyiben a szerződés nem jön létre, vagy megszűnik.

3. A megvásárolható szolgáltatások köre

Vittinger Meetup egyszeri jegy és éves bérlet amely a rendeléstől számított 12 hónapig korlátlan számú meetup látogatására jogosít fel. Részletek, időpontok a https://vittingermeetup.hu oldalon találhatók. A bérletet csak egyszeri díjfizetéssel lehet igénybe venni. A bérlet nem átruházható!

Vis maior, akadályoztatás esetén az aktuális meetupra új időpontot tűzünk ki.

Elállási/Felmondási jog a Meetup jegy és bérlet esetén

Ön a rendelés után 3 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 3 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az a szerződés (a https://vittingermeetup.hu oldalon történő megrendelés) megkötésének napjától számított 3 nap elteltével jár le.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt emailben elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát a vittinger@ertekesits.hu emailcímre.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített díjfizetést. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

4. A rendelés menete:

Meetupok esetében Ön a weboldalon található űrlap kitöltésével, majd a "Megrendelem" / "Jelentkezem" / "Megvásárolom" / "Kérem" gombra történő kattintással tudja a termékeinket, szolgáltatásainkat megvásárolni. 

5. Fizetési módok:

Banki utalással történő fizetés esetén: Amennyiben ezt a fizetési módot választja, úgy az adatlap kitöltése és a megrendelés elküldése után Ön egy  e-mailt fog kapni, melyben elküldjük Önnek az számlát, és azátutaláshoz szükséges adatokat. Az esemény időpontjáig, számla alapján kérjük elutalni a szolgáltatás kölcsönösen kialkudott ellenértékét.

Készpénz: Egyedi, de ritka esetben készpénzes fizetést is elfogadunk.

A kedvezményezett: Vittinger László EV.

Számlaszám: 14100048-26877349-01000007 (Sberbank Zrt.)

Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban tüntesse fel azt az információt, amit a visszaigazoló emailben kérünk Öntől. A számlát az utalás beérkezését követő 3 napon belül állítjuk ki és küldjük el elektronikus módon a rendeléskor megadott e-mail címre (mivel ez automatikusan történik az űrlapon megadott adatok alapján, így legtöbb esetben ez automatikus). Átutalásos fizetési mód esetén és rendezvényre való jelentkezés esetén csak akkor tud a rendezvényen részt venni, amennyiben átutalása a rendezvény megkezdése előtt beérkezik hozzánk (tehát amennyiben az összeget számlánkon jóváírják.)

Amennyiben Ön a vásárlásnál a "Megrendelem" / "Jelentkezem" / "Megvásárolom" / "Kérem" gombra kattint, úgy Ön tudomásul veszi, hogy rendelésének elküldése fizetési kötelezettséget keletkeztet az Ön számára.

Rendelésének elküldésével Ön kijelenti, hogy Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) pontjában foglalt határidő lejárta előtt kezdje meg.

Megrendelésének megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld Önnek megrendeléséről, elektronikus formában, a rendeléskor Ön által megadott e-mail címre. Amennyiben ez a visszaigazolás 72 órán belül nem érkezik meg Önhöz, úgy Ön mentesül az ajánlati kötöttség és szerződéses kötelezettségei alól.

A szolgáltatásokra 27% ÁFA rakódik. Ettől eltérő ÁFA tartalmat minden esetben feltüntetjük az adott termék leírásánál és rendelési lehetőségénél.

6. A megrendelések feldolgozása, teljesítése:

Egyedi tanácsadás és tréning esetében az ajánlatban leírt és megállapodott módon teljesítjük a rendelését.

Meetup esetében megrendelését munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül feldolgozzák és visszaigazolják Ön felé. A szerződést rendezvény esetén Szolgáltató a rendezvény meghirdetett időpontjában teljesíti. Amennyiben a meghirdetett szeminárium időpontjában, helyszínében vagy egyéb körülményeiben változás következne be, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a rendezvény eredetileg meghirdetett időpontja előtt 72 órával telefonon és e-mailben is felveszi Önnel a kapcsolatot és értesíti az esetlegesen felmerülő akadályról, változásokról. Ilyen esetben Önnek abban az esetben van joga elállni a szerződéstől, amennyiben a bekövetkezett változás súlyos mértékben sérti az érdekeit. Ebben az esetben a már megfizetett díjat az Ön elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 napon belül visszafizetjük Önnek.

10. Kép- és hangelvétel készítése nyílt tréningek, szemináriumok esetén

Előadóink védelmében az előadások videó- és hangfelvétele szigorúan tilos. Fotózás a konferencia teremben kizárólag a szünetekben engedélyezett.
A rendezvény ideje alatt a szervezők által megbízott fotós és riporter is dolgozni fog. Amennyiben nem szeretné, hogy a fotója vagy az Önnel készült interjú publikálásra kerüljön, jelezze a regisztrációs asztalnál, még a tréning vége előtt, egyéb esetben hozzájárulását adta a publikáláshoz.

11. Panaszkezelés:

Megrendelés után esetleges panaszaival, kérdéseivel az alábbi telefonszámon fordulhat felénk: +36704276900

Panaszait, észrevételeit a vittinger@ertekesits.hu email címen jelezheti felénk.

Kérjük, hogy amennyiben panasszal élne szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, úgy elsősorban Szolgáltató felé forduljon. Szolgáltató elkötelezett a panaszok békés úton történő rendezése mellett.

Panaszával az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találja meg: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek